Sony Xperia E - Разглеждане на снимките ви върху карта

background image

Разглеждане на снимките ви върху карта

Ако разрешите функцията за откриване на местонахождение, когато правите снимки, можете да

използвате събраната информация в един по-късен етап. Например, можете да разглеждате

снимките си на карта и да показвате на приятелите и на семейството си, къде сте били, когато сте

правили снимката. Добавянето на информация за местоположението се определя още като

геоетикетиране. Когато активирате функцията за откриване на местоположението, можете да

изберете използването или на GPS сателити, или на безжични мрежи, или и двете, за да намерите

местоположението си.

78

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Общ преглед на раздел Карти

1

Брой на снимките и видеоклиповете с геоетикети.

2

Докоснете два пъти за увеличаване. Съберете два пръста за намаляване. Плъзнете, за да разгледате различни

части от картата.

3

Група снимки и/или видеоклипове, с геоетикети от едно и също местоположение.

4

Миниатюри на избраната група от снимки и/или видеоклипове. Докоснете елемента, за да го разгледате на цял

екран.

5

Потърсете местоположение на картата.

6

Превключете на глобален изглед.

Разрешаване на функцията за откриване на местоположението

1

В Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Услуги за местоположение.

3

Маркирайте Спътници за GPS и/или квадратчетата Усл. на Google за
местопол.
.

Разглеждане на снимки с геоетикети на карта в Албум

1

В Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Албум > Карти.

3

Докоснете снимка, за да я разгледате на цял екран.

4

Ако на едно и също местоположение са били направени няколко снимки, само една от тях

ще се появи на картата. В горния десен ъгъл ще се появи общият брой на снимките,

например, . За да разгледате тези снимки, докоснете снимката на корицата и след това

докоснете една от миниатюрите в долната част на екрана.

Когато разглеждате снимки с геоетикети с помощта на програмата за разглеждане на
снимки, можете да докоснете екрана, за да се покажат лентите с инструменти, след
което да докоснете , за да видите снимката на картата.

Добавяне на геоетикет при разглеждане на карта в Албум

1

Когато разглеждате картата в Албум, натиснете

, след което докоснете Добавяне на

геоетикет.

2

Намерете и докоснете снимката, към която искате да добавите геоетикет.

3

Докоснете желаното местоположение на картата, за да зададете геоетикет, след което

докоснете OK.

79

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Редактиране на геоетикет на снимка в Албум

1

Докато разглеждате дадена снимка на картата в Албум, докоснете и задръжте снимката,

докато рамката й стане синя.

2

Плъзнете снимката към новото местоположение.

Вместо да плъзгате снимката, можете да докоснете желаното местоположение на
картата.

Промяна на изгледа на картата в Албума

Когато разглеждате картата в Албум, натиснете

, след което изберете Класически изглед

или Сателитен изглед.