Sony Xperia E - Листовка с важна информация

background image

Листовка с важна информация

Преди да започнете да използвате вашето устройство, прочетете
листовката "Важна информация"
, която се намира в съветника за
настройка в устройството или в кутията.

Ръчен достъп до ръководството за настройка

1

От Начален екран докоснете .

2

Докоснете Настройки > Ръководство за настройка.