Sony Xperia E - Батерия

background image

Батерия

Зареждане на батерията

При покупка на телефона батерията му е частично заредена. Може да отнеме няколко минути,

преди иконата на батерията да се покаже на екрана, когато свържете кабела на зарядното

устройство на телефона към източник на захранване, като например USB порт или зарядното

устройство на телефона. Можете да използвате телефона, докато той се зарежда. Зареждането

на телефона за дълги периоди от време, например през нощта, не уврежда батерията на

телефона.

Батерията ще започне да се разрежда, малко след като се зареди напълно, след което се
зарежда отново след известно време, когато зарядното устройство на телефона е
свързано. Това е замислено с цел удължаване на живота на батерията, поради което е
възможно показваното ниво на заряда на батерията да е под 100 процента.

Зареждане на устройството

13

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

1

Включете зарядното устройство в електрически контакт.

2

Включете единия край на USB кабела в зарядното устройство (или в USB порта на

компютъра).

3

Включете другия край на кабела в микро USB порта на устройството с обърнат нагоре

символ USB. Светодиодът за състоянието на батерията светва, когато зареждането

започне.

4

Когато светодиодът за състоянието на батерията е зелен, устройството е напълно

заредено. Изключете USB кабела от устройството, като го издърпате право навън. Не

прегъвайте съединителя, когато премахвате кабела от устройството.

Ако зарядът на батерията е изчерпан напълно, може да минат няколко минути, преди
светодиодът да светне след свързване на кабела на зарядното устройство на
устройството към източник на захранване.

Индикатор (светодиод) за състоянието на батерията

Зелено

Батерията е заредена напълно

Мигащо червено

Нивото на батерията е ниско

Оранжево

Батерията се зарежда. Нивото на батерията е между ниско и максимално

Проверка на заряда на батерията

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > За телефона > Състояние > Ниво на
батерията
.

Подобряване на производителността на батерията

Следните съвети ще ви помогнат да подобрите работата на батерията:

Зареждайте често устройството. Това няма да окаже влияние на експлоатационния живот на

батерията.

Изтеглянето на данни от Интернет консумира енергия. Когато не използвате Интернет,

деактивирайте всички връзки за пренос на данни по мрежи на мобилни оператори, за да спестите

енергия. Можете да направите това от Настройки > Още… > Мобилни мрежи > Трафик
на данни
. Тази настройка не пречи на преноса на данни от устройството ви по други видове

безжични мрежи.

Изключвайте GPS, Bluetooth™ и Wi-Fi®, когато не се нуждаете от тези функции. Можете да ги

изключвате и включвате по-лесно, като добавите приспособлението "Бързи настройки" към вашия

Начален екран. Не е необходимо да изключвате 3G.

Настройте приложенията за синхронизиране (използвани за синхронизиране на вашия имейл,

календар и контакти) да се синхронизират ръчно. Можете също да зададете автоматично

синхронизиране, но увеличете интервалите между синхронизациите.

Проверете менюто за използване на батерията на устройството, за да видите кои приложения

използват най-много енергия. От батерията на телефона се консумира повече енергия, когато

използвате приложения за поточно видео и музика, като например YouTube™. Някои приложения

от Android Market™ също използват повече енергия.

Затворете и излезте от приложенията, които не използвате.

Намалете нивото на яркост на дисплея.

Изключете устройството или използвайте Въздушен режим, ако сте в зона без покритие на

мрежата. В противен случай устройството непрекъснато ще сканира за налични мрежи, а това

консумира енергия.

Използвайте оригинално устройство "свободни ръце" на Sony, за да слушате музика. Устройството

"свободни ръце" консумира по-малко енергия от батерията в сравнение с високоговорителите на

устройството.

Дръжте устройството си в режим на готовност, когато е възможно. Времето в режим на готовност е

времето, през което устройството е свързано с мрежата, но не се използва.

Достъп до менюто за използване на батерията

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Батерия, за да разберете кои от инсталираните

приложения консумират най-много енергия от батерията.

14

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Добавяне на приспособлението за трафика на данни в началния екран

1

От екрана Начален екран натиснете

.

2

Докоснете Добавяне > Графични обекти > Инструменти.

3

Натиснете и плъзнете наляво, за да намерите и изберете приспособлението Трафик на
данни
. Вече можете да включвате и изключвате връзката за пренос на данни по-лесно.

Добавяне на приспособление за бързи настройки в началния екран

1

От екрана Начален екран натиснете

.

2

Докоснете Добавяне > Графични обекти > Инструменти.

3

Изберете приспособлението Бързи настройки.

Намаляване на консумацията на енергия чрез икономичен режим

Използвайте предварително настроените икономични режими, за да управлявате енергоемки

приложения и да намалите консумацията на захранване. С икономичния режим можете също да

персонализирате настройките във всеки от режимите за пестене на енергия в зависимост от

начина, по който използвате телефона си.

Активиране на икономичен режим

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Икономичен режим.

3

Натиснете иконата до икономичния режим, който искате да активирате.

Деактивиране на икономичен режим

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Икономичен режим.

3

Натиснете осветената икона до активния икономичен режим, за да го изключите.

Промяна на настройките за енергоспестяващ режим

1

В Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Икономичен режим.

3

За да отворите менюто с настройките, докоснете името на енергоспестяващия режим.

4

Нагласете настройките както желаете, за да спестите енергия.

5

Докоснете .

Показване на известия от икономичния режим

1

От Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Икономичен режим.

3

Натиснете .

4

Поставете отметка в квадратчето Лента на състоянието.