Sony Xperia E - Използване на клавишите

background image

Използване на клавишите

Назад

Връщане към предишния екран

Затваряне на екранната цифрова клавиатура, диалогов прозорец, меню с опции или панела за известия

Начало

Отидете на Начален екран

Натиснете и задръжте за отваряне на прозорец, показващ последно използваните приложения

Меню

Отваряне на списък с опции, налични в текущия екран или приложение