Sony Xperia E - Използване на сензорния екран

background image

Използване на сензорния екран

Към екрана на телефона е прикрепена защитна пластмасова повърхност при закупуването му.

Трябва да я отлепите, преди да използвате сензорния екран. В противен случай е възможно

сензорният екран да не работи правилно.
Когато телефонът ви е включен и не се използва определен период от време, екранът потъмнява,

за да се пести зарядът на батерията, и се заключва автоматично. Заключването предпазва от

нежелани действия на сензорния екран тогава, когато не го използвате. Можете също да зададете

персонални заключвания, за да предпазите абонамента си, и за да сте сигурни, че само вие

можете да осъществявате достъп до съдържанието на телефона.

Екранът на телефона е направен от стъкло. Не пипайте екрана, ако стъклото е напукано
или счупено. Не се опитвайте да поправите сами повредения екран. Стъклените екрани
са чувствителни на падане и удар. Гаранцията на Sony не се отнася за повреди в
резултат на небрежна употреба.

Отваряне и маркиране на елемент

Натиснете елемента.

15

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Опции за маркиране

Маркирано квадратче

Отмаркирано квадратче

Маркирана опция на списък

Отмаркирана опция на списък

Маркиране и отмаркиране на опции

Докоснете съответното квадратче или опция на списъка.

Мащабиране

Достъпните опции за мащабиране зависят от приложението, което използвате.

Мащабиране

Когато са показани контролите, натиснете

или

за увеличаване или намаляване.

Може да се наложи да плъзнете с пръст по екрана (в произволна посока), за да се
покажат иконите за мащабиране.

Мащабиране с два пръста

Поставете два пръста на екрана и ги съберете (намаление) или ги раздалечете

(увеличение).

Използвайте функцията за мащабиране, когато разглеждате снимки, карти или страници
в Интернет.

Превъртане

Превъртането на съдържанието на екрана става с преместване на пръста нагоре или надолу по

екрана. На някои уеб страници можете също и да превъртате настрани.

Плъзгането по хоризонтал и прелистването по вертикал не активират нищо на екрана.

16

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Превъртане

Плъзнете или прелистете с пръст в посоката, в която искате да превъртите екрана.

За по-бързо превъртане прелистете с пръст в желаната посока на екрана.

За преминаване с докосване

За по-бързо превъртане плъзнете бързо пръста си в желаната посока на екрана. Можете

да изчакате превъртането само да спре или да го спрете веднага, като докоснете екрана.

Сензори

Вашето устройство разполага със сензори, които отчитат близост. Сензорът за близост изключва

сензорния екран по време на гласово повикване, когато ухото ви е близо до екрана. Така се

предотвратява неумишленото активиране на други функции на вашето устройство по време на

разговор.