Sony Xperia E - Използване на слушалки с телефона

background image

Използване на слушалки с телефона

Използвайте аксесоарите, предоставени с телефона, или други съвместими аксесоари,
за оптимална производителност.

31

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Използване на слушалки

1

Свържете слушалките към телефона.

2

За да отговорите на повикване, натиснете клавиша за обработка на повиквания.

3

За прекратяване на повикване, натиснете клавиша за обработка на повиквания.

Ако слушалките не се доставят с телефона, можете да си купите такива отделно.

Ако слушате музика, тя ще спре, когато отговаряте на повикване, и ще се включи отново
след като приключите разговора.