Sony Xperia E - Контрол върху използването на данни

background image

Контрол върху използването на данни

Проследявайте и контролирайте количеството данни, предавани към и от вашия телефон през

определен период. Например, можете да зададете предупреждения и лимит за използването на

32

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

данни за вашия телефон за избягване на излишни разходи. Можете също така да настроите лимит

за количеството данни, използвани от отделните приложения.

Коригирането на настройките за използване на данни може да ви помогне да оказвате по-
голям контрол над използването на данни, но не може да гарантира предотвратяване на
допълнителни такси.

Получаване на достъп до настройките за използване на данни

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и докоснете Настройки > Използване на данни.

Включване на преноса на данни

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и докоснете Настройки > Използване на данни.

3

Ако мобилната връзка за пренос на данни не е включена, докоснете

〇 до Мобилни

данни така че

〇 да се смени с |.

Можете също така да включите преноса на данни чрез маркиране на Трафик на данни
квадратче под Настройки > Още… > Мобилни мрежи.

Настройка на предупреждение за използване на данни

1

Уверете се, че сте включили преноса на данни.

2

В Начален екран натиснете .

3

Открийте и докоснете Настройки > Използване на данни.

4

За да зададете нивото на предупреждение, плъзнете линиите до желаните стойности. Ще

получите предупредително съобщение, когато количеството на преноса на данни се

приближи до нивото, което сте задали.

Настройка на лимит за използване на данни

1

Уверете се, че сте включили преноса на данни.

2

В Начален екран натиснете .

3

Открийте и докоснете Настройки > Използване на данни.

4

Маркирайте квадратчетоЗадаване на лимит на мобилните данни, ако не е

маркирано, след което докоснете OK.

5

За да зададете лимита за пренос на данни, плъзнете линиите до желаните стойности.

Когато използването на данни приближи зададения лимит, преносът на данни ще бъде
автоматично преустановен.

Контролиране на използването на данни от различните приложения

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и докоснете Настройки > Използване на данни.

3

Намерете и докоснете желаното приложение.

4

Направете необходимите настройки за промяна на лимита за използване на данни,

ограничете използването на данни във фонов режим, или ограничете целият пренос на

данни за приложението.

5

За достъп до по-специфични настройки за приложението, докоснете Преглед на
настройките за приложения
и направете желаните промени.

Специфичните настройки за едно приложение може не винаги да са достъпни.

Работата на отделните приложения може да бъде засегната, ако промените съответните
настройки за пренос на данни.