Sony Xperia E - Меню за настройки на телефона

background image

Меню за настройки на телефона

Разглеждайте и сменяйте настройките на телефона от менюто "Настройки".

23

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Достъп до настройките на телефона

1

От Начален екран докоснете .

2

Докоснете Настройки.