Sony Xperia E - Настройки за интернет и съобщения

background image

Настройки за интернет и съобщения

За да изпращате текстови и мултимедийни съобщения за достъп до интернет, трябва да имате

2G/3G мобилна връзка за данни и правилните настройки. Има различни начини да получите тези

настройки:

За повечето мобилни мрежи и оператори настройките за интернет и съобщения са предварително

инсталирани в телефона. Може веднага да започнете да използвате интернет и да изпращате

съобщения.

В някои случаи ще получите възможността да изтеглите настройките за интернет и съобщения при

първото включване на телефона. Възможно е също да изтеглите по-късно тези настройки от

менюто Настройки.

По всяко време може да добавяте или променяте настройките за интернет и мрежа в телефона.

Свържете се с вашия мрежов оператор за подробна информация за настройките за интернет и

съобщения.

Изтегляне на настройки за интернет и съобщения

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Xperia™ > Настройки за интернет.

Показване на текущото име на точка за достъп (APN)

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Още… > Мобилни мрежи.

3

Докоснете Имена на точк. за дост..

Ако разполагате с няколко налични връзки, активната мрежова връзка е указана с
маркиран бутон.

Ръчно конфигуриране на настройките за APN

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Още… > Мобилни мрежи.

3

Докоснете Имена на точк. за дост., след което натиснете

.

4

Докоснете Нов APN.

5

Докоснете Име, след което въведете името на мрежовия профил, който искате да

създадете.

6

Докоснете APN, след което въведете името на точката за достъп.

7

Въведете останалата информация, изисквана от мрежовия оператор.

8

Натиснете

, а след това докоснете Запазване .

Свържете се с мрежовия оператор за подробна информация относно мрежовите
настройки.

Връщане в начално състояние на настройките за интернет по подразбиране

1

В Начален екран докоснете .

2

Докоснете Настройки > Още… > Мобилни мрежи.

3

Докоснете Имена на точк. за дост., след което натиснете

.

4

Докоснете Върни настр. по поразб..