Sony Xperia E - Настройки на мобилната мрежа

background image

Настройки на мобилната мрежа

Телефонът ви превключва автоматично между мобилните мрежи, в зависимост от наличните в

различните области мобилни мрежи. Можете също така да зададете ръчно достъп до определен

вид мобилна мрежа, например WCDMA или GSM.

33

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Избор на вида мрежа

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Още… > Мобилни мрежи.

3

Докоснете Режим на мрежата.

4

Изберете вида мрежа.

Ръчен избор на друга мрежа

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Още… > Мобилни мрежи > Мрежови
оператори
.

3

Когато се появи изскачащ прозорец, докоснете Режим на търсене > Ръчен.

4

Изберете мрежа.

Ако изберете дадена мрежа ръчно, телефонът ви няма да търси други мрежи дори ако
излезете от обхвата на ръчно избраната мрежа.

Активиране на функцията за автоматичен избор на мрежа

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Още… > Мобилни мрежи > Мрежови
оператори
.

3

Когато се появи изскачащ прозорец, докоснете Режим на търсене.

4

Докоснете Автоматично.

Изключване на трафика на данни

Може да деактивирате всички връзки за данни, използващи 2G/3G мрежи, за телефона, за да

избегнете нежелани изтегляния и синхронизации. Свържете се с вашия мрежов оператор, ако се

нуждаете от подробна информация за вашия абонаментен план и цени за трафик на данни.

Когато преносът на данни е изключен, пак можете да използвате връзките чрез Wi-Fi™
или Bluetooth™. Също така можете да изпращате и получавате мултимедийни
съобщения.

За изключване на целия трафик на данни

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Още… > Мобилни мрежи.

3

Премахнете отметката от квадратчето Трафик на данни.

Роуминг с пренос на данни

В зависимост от мобилния ви оператор може да имате 2G/3G достъп извън мрежата му (роуминг).

Обърнете внимание, че е възможно начисляването на такси за пренос на данни. За повече

информация се обърнете към вашия оператор.

Понякога приложенията могат да използват интернет връзката в мрежата на оператора
ви, без да ви уведомят, например при изпращане на заявки за търсене и синхронизиране.
Допълнителни такси са възможни при прехвърляне на данни в роумнинг. Попитайте
вашия доставчик на услуги.

Активиране на роуминг с пренос на данни

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Още… > Мобилни мрежи.

3

Поставете отметка в квадратчето Роум. с прен. на данни.

Активирането на преноса на данни в роуминг е невъзможно, когато връзките за пренос на
данни са деактивирани

34

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.