Sony Xperia E - Памет

background image

Памет

Можете да записвате съдържание в карта с памет, във вътрешната памет и в паметта на

телефона. Музиката, видеоклиповете и снимките се записват във вътрешната памет или в картата

с памет, докато приложенията, контактите и съобщенията се записват в паметта на телефона.

Можете да премествате някои приложения от паметта на телефона във вътрешната
памет.

Преместване на приложение във вътрешната памет на телефона

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и докоснете Настройки > Приложения.

3

Изберете приложението, което искате да преместите във вътрешната памет.

4

Докоснете Прем. във вътр. памет.

Някои приложения не могат да се местят от паметта на телефона във вътрешната
памет.

Карта с памет

Може да е необходимо да закупите карта с памет отделно от телефона.

Телефонът поддържа карти с памет microSD™, които се използват за съхранение на

мултимедийно съдържание. Този тип карти могат да се използват и като портативни карти с памет

с други съвместими устройства.

Форматиране на картата с памет

Можете да форматирате картата с памет в телефона ви, например ако искате да освободите

памет. При това всички данни, съхранявани на картата, ще бъдат изтрити.

Цялото съдържание на картата с памет се изтрива, когато я форматирате. Направете
резервно копие на всичко, което ви е необходимо, преди да форматирате картата с
памет. Можете да направите резервно копие на съдържанието, като го копирате на
компютъра си. За допълнителна информация вижте глава Свързване на телефона с
компютър
на страница 93.

Форматиране на картата с памет

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Съхранение > Демонтир. на SD картата.

3

След като премахнете дисковото устройство на картата с памет, докоснете Изтриване
на SD картата
.