Sony Xperia E - Персонализиране на телефона

background image

Персонализиране на телефона

Адаптирайте телефона към нуждите си чрез промяна например на личния ви тон за звънене,

езика на интерфейса и настройките за поверителност.

Регулиране силата на звука

Можете да регулирате силата на звука както за звънене и уведомявания, така и за

възпроизвеждане на музика и видео.

Регулиране силата на звука на звънене с помощта на клавиша за сила на звука

Натиснете бутона за сила на звука нагоре или надолу.

Регулиране силата на звука на мултимедия с помощта на бутона за регулиране
на силата на звука

Докато се възпроизвежда музика или видео натиснете бутона за регулиране на силата на

звука нагоре или надолу.

Задаване на тих режим на телефона

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Звук.

3

Изберете Тих режим, след което изберете Изключване на звука.

Задаване на вибриращ режим на телефона

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Звук.

3

Изберете Тих режим, след което изберете Вибриране.

Задаване на режим на вибрация и режим на звънене на телефона

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Звук.

3

Изберете Тих режим, след което изберете Изключено.

4

Поставете отметка в квадратчето Вибрация при звънене.

28

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Увеличаване на силата на звука на високоговорителя

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Звук.

3

Поставете отметка в квадратчето xLOUD™.

Час и дата

Можете да промените часа и датата на телефона.

Ръчно задаване на датата

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Дата и час.

3

Премахнете отметката от квадратчето Автоматични дата и час, ако е поставена.

4

Натиснете Задаване на дата.

5

Регулирайте датата чрез превъртане нагоре и надолу.

6

Натиснете Задаване.

Ръчна настройка на часа

1

От Начален екран, докоснете .

2

Открийте и докоснете Настройки > Дата и час.

3

Премахнете отметката от квадратчето Автоматични дата и час, ако е поставена.

4

Докоснете Задаване на време.

5

Превъртете нагоре или надолу за регулиране на часа и минутите.

6

Ако е приложимо, превъртете нагоре за промяна на AM в PM, или обратно.

7

Докоснете Задаване.

Задаване на часова зона

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Дата и час.

3

Премахнете отметката от квадратчето Автоматична часова зона, ако е поставена.

4

Натиснете Избор на часова зона.

5

Изберете опция.

Задаване на формат на датата

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Дата и час > Избер. формат за дата.

3

Изберете опция.

Настройки на тона на звънене

Задаване на мелодия за звънене на телефона

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и докоснете Настройки > Звук > Мелодия на телефона.

3

Изберете мелодия.

4

Докоснете Готово.

Разрешаване на тонове при докосване

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Звук.

3

Сложете отметки в квадратчетата Тон. на цифр. клав. за наб. и Звуци при
докосване
.

Избор на тон на звънене при известяване

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Звук > Известие по подразбиране.

3

Изберете мелодия.

4

Натиснете Готово.

29

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Настройки на екрана

Регулиране на яркостта на екрана

1

В Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Дисплей > Яркост.

3

Плъзнете плъзгащия се бутон, за да настроите яркостта.

4

Докоснете OK.

Яркостта влияе върху производителността на батерията. За съвети относно
подобряването на производителността на батерията вижте Подобряване на
производителността на батерията
.

Задаване на вибриране на екрана

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Звук.

3

Поставете отметка в квадратчето Вибриране при докосване. Екранът вече ще

вибрира, когато докосвате екранните бутони и някои приложения.

Регулиране на времето за неактивност преди изключване на екрана

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Дисплей > Спящ режим.

3

Изберете опция.

За да се изключи бързо екранът, натиснете за кратко клавиша за захранване .

Задаване на активен екран по време на зареждане на телефона

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Опции на разработчика.

3

Поставете отметка в квадратчето Без събуждане.

Език на телефона

Можете да изберете използвания от телефона език.

Промяна на езика на телефона

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Език и въвеждане > Език.

3

Изберете опция.

Ако сгрешите при избирането на език и текстът в менютата не се чете, намерете и
натисне Настройки иконата . След това изберете записа до

и изберете първия

запис в следното меню. След това ще можете да изберете желания език.

Самолетен режим

В самолетния режим мрежовите и радио предавателите на телефона ви се изключват, за да се

предотвратят смущения в работата на чувствителната апаратура. Вие обаче можете да играете

игри, да слушате музика, да гледате видео или друго съдържание, ако то е записано в картата с

памет или във вътрешната памет. Можете също да получавате уведомления чрез алармите си,

ако те са активирани.

Включването на самолетния режим намалява консумацията на енергия.

Включване на самолетен режим

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Още….

3

Поставете отметка в квадратчето Въздушен режим.

Може също да изберете Въздушен режим от менюто Опции на телефона. За достъп
до менюто Опции на телефона натиснете и задръжте надолу клавиша за захранване

.

30

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.