Sony Xperia E - Състояние и уведомления

background image

Състояние и уведомления

Лентата на състоянието в горната част на екрана показва случващото се в телефона ви. Отляво

се показват известия, когато има нещо ново или текущо. Например, новите съобщения и

календарните известия се показват тук. Отдясно се показва силата на сигнала, състоянието на

батерията и друга информация.

Лентата на състоянието позволява да регулирате основните настройки на телефона, например

Wi-Fi®, Bluetooth™, преноса на данни и звука. За да промените други настройки, отворете менюто

за настройки от панела за уведомления.
Светлинното известяване също извежда информация за състоянието на батерията и други

уведомления. Например, мигаща синя светлина означава ново съобщение или пропуснато

повикване. Светлинното известяване може да не функционира, когато зарядът на батерията е на

привършване.

Проверка на уведомленията и текущите дейности

Плъзнете надолу лентата на състоянието, за да отворите панела за уведомления и да получите

допълнителна информация. Например, можете да използвате панела, за да отворите ново

съобщение или да прегледате събитие от календара. Можете също така да отворите някои

приложения, които работят във фонов режим, като например музикалния плейър.

Отваряне на панела за известия

Плъзнете надолу лентата на състоянието.

22

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Затваряне на панела за уведомления

Плъзнете раздела в дъното на панела за уведомления нагоре.

Отваряне на работещо приложение от панела за известия

Натиснете иконата за работещото приложение, за да го отворите.

Игнориране на известие от панела за известия

Поставете пръст на известието и го придвижете наляво или надясно.

За изчистване на панела Уведомления:

От панела Уведомления, докоснете Изчист..

Настройка на телефона от панела за уведомления

За да промените основните настройките на телефона, отворете менюто за настройки от панела за

уведомления. По този начин можете например да включите Wi-Fi®.

Отваряне на менюто за настройки на телефона от панела за навигация

1

Плъзнете надолу лентата на състоянието.

2

Докоснете .

Регулиране на настройките за звук от панела за уведомления

1

Плъзнете надолу лентата на състоянието.

2

Докоснете .

Управление на функцията Bluetooth™ от панела за уведомления

1

Плъзнете надолу лентата на състоянието.

2

Докоснете .

Управление на функцията Wi-Fi® от панела за уведомления

1

Плъзнете надолу лентата на състоянието.

2

Докоснете

.

Активиране или деактивиране на преноса на данни от панела за уведомления

1

Плъзнете надолу лентата на състоянието.

2

Докоснете .