Sony Xperia E - Календар

background image

Календар

За календара

Телефонът разполага с календар, който може да ви бъде от полза при управлението на графика.

Ако имате Google™ акаунт, можете също така да синхронизирате календара на телефона с уеб

календара. Вижте Синхронизиране на служебната поща, календара и контактите

на страница 98.

Задаване на изглед на календара

1

В Начален екран натиснете , след което открийте и натиснете Календар.

2

Натиснете

и изберете опция.

Разглеждане на няколко календара

1

В Начален екран натиснете , след което открийте и натиснете Календар.

2

Натиснете

, а след това Още > Моите календ..

3

Докоснете, за да изберете календарите, които искате да се покажат.

Създаване на събитие в календара

1

В Начален екран натиснете , след което натиснете Календар.

2

Натиснете

, а след това Ново събитие.

3

Въведете името, часа, местоположението и описанието на събитието.

4

Ако искате, можете да изберете друга опция в Повторение.

5

Изберете напомняне за събитието. За да добавите ново напомняне, натиснете .

6

Натиснете Запиши.

Когато времето на ангажимента наближи, телефонът издава кратък звук, за да ви
напомни за него. Също така в лентата на състоянието се появява

.

Показване на събитие от календара

1

В Начален екран натиснете , след което натиснете Календар.

2

Натиснете събитието, което искате да разгледате.

Промяна на настройките на календара

1

В Начален екран натиснете , след което натиснете Календар.

2

Натиснете

, а след това Още > Настройки.

3

Натиснете настройката, която искате да промените, за да се отвори, след което направете

желаната промяна.