Sony Xperia E - Запис на видео

background image

Запис на видео

Записване на видеоклип с помощта на клавиша на камерата

1

Активирайте камерата.

2

Ако видеокамерата не е избрана, плъзнете до .

3

За да започнете записа на видеоклип, натиснете клавиша на камерата.

4

За да спрете заснемането, натиснете отново клавиша на камерата.

За да получите най-добри резултати, снимайте видеоклиповете в пейзажна ориентация.

70

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Записване на видеоклип чрез докосване на екрана

1

Активирайте камерата.

2

Ако видеокамерата не е избрана, плъзнете до .

3

За да се покажат всички настройки, натиснете

.

4

Натиснете Метод на заснемане, след което изберете Заснемане с докосване,

ако вече не е избран.

5

Натиснете екрана на камерата, за да започне записът.

6

Докоснете екрана на камерата, за да спрете записването.

За да получите най-добри резултати, снимайте видеоклиповете в пейзажна ориентация.

Записване на видеоклип чрез докосване на екранния бутон

1

Активирайте камерата.

2

Ако видеокамерата не е избрана, плъзнете до .

3

За да се покажат всички настройки, натиснете

.

4

Докоснете Метод на заснемане, след което изберете Бутон на екрана, ако вече

не е избран.

5

Насочете камерата към обекта.

6

Докоснете , за да започнете заснемането.

7

Докоснете , за да спрете заснемането.

За да получите най-добри резултати, снимайте видеоклиповете в пейзажна ориентация.

Изпълнение на записани видеоклипове

1

Активирайте камерата.

2

Ако видеокамерата не е избрана, плъзнете до .

3

Докоснете миниатюрите в долната част на екрана.

4

Прелистете с пръст наляво или надясно за преглед на всички снимки и видеоклипове.

Видеозаписите се указват с .

5

Натиснете за изпълнение на даден видеоклип.

6

За да спрете възпроизвеждането на видеоклип, докоснете или .

Можете също така да прелиствате с пръст миниатюрите наляво, за да намерите файла,
който искате да възпроизведете.

Изтриване на записан видеоклип

1

Намерете видеоклипа, който искате да изтриете.

2

Натиснете екрана, за да се покаже .

3

Натиснете .

4

Натиснете OK за потвърждение.