Sony Xperia E - Настройки на фотоапарата

background image

Настройки на фотоапарата

Промяна на настройките на фотоапарата

1

Активирайте камерата.

2

Ако фотоапаратът не е избран, плъзнете до .

3

Докоснете една от иконите за настройки отляво на екрана.

4

За да се покажат всички настройки, натиснете

.

5

Изберете настройката, която искате да коригирате, след което направете желаната

промяна.

Персонализиране на панела за настройки на фотоапарата

1

Когато камерата е отворена, натиснете

за показване на всички настройки.

2

Докоснете и задръжте настройката, която искате да преместите, след което я плъзнете на

желаното място.

Ако плъзнете настройката извън панела за настройки, промяната ще бъде отменена.

Общ преглед на настройките на фотоапарата

Сцени

Използвайте функцията за сцени за бърза настройка на камерата за често случващи се събития с

помощта на предварително програмирани сцени. Камерата задава вместо вас редица настройки

според избраната сцена, за да се получи възможно най-добрата снимка.

Изкл.

Функцията за сцени е изключена и можете да снимате ръчно.

Нощна сцена

Използва се за правене на снимки през нощта или при слабо осветяване. Поради дългото време на експонация

камерата трябва да се държи в неподвижно положение или да се постави върху стабилна повърхност.

Спорт

Използва се за снимки на бързодвижещи се обекти. Кратката експонация намалява замъгляването на движенията.

Експонация

Определете количеството светлина за снимката, която искате да направите. По-високата стойност обозначава

повече светлина.

Баланс на бялото

Настройката на баланса на бялото регулира цветовия баланс според околната светлина.

Автоматично

Регулира цветовия баланс автоматично според околната светлина.

Крушка

Регулира цветовия баланс за осветление с топла светлина, като например под обикновени крушки.

Флуоресцентно

Регулира цветовия баланс при флуоресцентно осветление.

69

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Дневна светлина

Регулира цветовия баланс за снимки на открито в слънчево време.

Облачно

Регулира цветовия баланс при облачно небе.

Самоснимачка.

С помощта на самоснимачка можете да направите снимка, без да държите телефона.

Използвайте тази функция за заснемане на автопортрети или групови снимки, когато всеки може

да е на снимката. Можете да използвате самоснимачката също за да избегнете трептенето на

камерата при правене на снимка.

Вкл. (10 с.)

Задайте закъснение от 10 секунди от момента на натискане на екрана на камерата до заснемането на снимката.

Вкл. (2 с.)

Задайте закъснение от 2 секунди от момента на натискане на екрана на камерата до заснемането на снимката.

Изкл.

Снимката се прави веднага щом натиснете екрана на камерата.

Поставяне на геоетикети

Поставяйте етикети на снимките с данни за мястото, където сте ги заснели.

Вкл.

Когато е включена функцията за поставяне на геоетикети, към снимките се добавя информация за приблизителното

местоположение на заснемане. За да използвате функцията за поставяне на геоетикети, трябва да разрешите

функциите за местоположение в менюто Настройки. За добавяне на геоетикети към дадена снимка е

необходимо преди заснемането да се определи местоположението. Местоположението се определя, когато на
екрана на камерата се покаже . Когато устройството търси местоположението ви, се показва

.

Изкл.

Когато поставянето на геоетикети е изключено, не можете да видите местоположението, където сте направили

дадена снимка.

Метод на заснемане

Изберете метода, който ще използвате, за да правите снимки.

Бутон на екрана

Направете снимка, като натиснете екранния бутон на екрана на камерата. Снимката ще се заснеме, щом

отдръпнете пръста си.

Заснемане с докосване

Посочете конкретна област за фокусиране чрез докосване на екрана на камерата с пръст. Снимката ще се заснеме,

щом отдръпнете пръста си. Това става само ако режимът на фокусиране е зададен за фокусиране при докосване.

Само с клав. за камера

Направете снимка само с използване на хардуерния клавиш на камерата. Снимката ще се

заснеме, щом отдръпнете пръста си.