Sony Xperia E - Използване на Google Maps™‎ за получаване на упътване за придвижване

background image

Използване на Google Maps™ за получаване на упътване
за придвижване

Използвайте приложението с карти на Google Maps™, за да получите упътвания при пътуване

пеш, с обществен транспорт или с кола. Можете да добавите бърз клавиш за дестинацията върху

началния екран, за да получите бързо упътване, където и да сте.
Когато отваряте дадена карта, вие създавате връзка към Интернет и данните се прехвърлят в

телефона ви. Така че е добра идея да изтеглите и запазите картите в телефона си, преди да

предприемете пътуване. Така можете да избегнете високите такси за роуминг.

Sony не дава гаранции за точността на навигационни услуги.

Използване на приложението за навигация

Използвайте приложението за навигиране на телефона, за да получите постъпкови инструкции как

да стигнете до различни места. Инструкциите се изговарят и показват на екрана.

Възможно е приложението за навигация да не се предлага във всички страни.

Стартиране на навигатора

1

В началния екран докоснете .

2

Открийте и докоснете Навигация.

102

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.