Sony Xperia E - Услуги за установяване на местонахождението

background image

Услуги за установяване на местонахождението

Използвайте телефона си, за да научите къде се намирате. Съществуват два начина за това: GPS

и безжични мрежи. Ако трябва да установите само приблизително местонахождението си и при

това бързо, активирайте опцията за безжични мрежи. В случай, че ви е необходимо да разберете

точното ви местонахождение и имате пряка видимост към небето, активирайте опцията за GPS.

Когато безжичната мрежа е слаба, трябва да активирате и двете функции, за да сте сигурни, че

местоположението ви е установено.

Sony не дава гаранции за точността на която и да е услуга за местонахождението,
включително (но не само) за навигационни услуги.