Sony Xperia E - За Контакти

background image

За Контакти

Използвайте приложението за контакти, за да запазвате и управлявате всички номера, имейл

адреси и други данни за контакти от едно място. Просто кликнете върху контакта, за да видите

всички връзки с този контакт в един лесен за използване изглед.
Можете да добавите нови контакти в телефона си и да ги синхронизирате с контактите, записани
във вашия Google™ акаунт, Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

акаунт или в други акаунти, които

поддържат синхронизиране. Приложението за контакти автоматично създава новите записи и ви

помага да съчетаете данни, като например имейл адреси, със съществуващи вече записи.

Кратък преглед на екрана Контакти

1

Натиснете тази икона, за да създадете контакт

2

Поле за търсене на контакти

3

Натиснете контакт, за да се покажат подробности за него

4

Натиснете миниатюра на контакт за достъп до менюто за бързи контакти

5

Раздели за бърз достъп