Sony Xperia E - Общуване с контактите ви

background image

Общуване с контактите ви

Търсене на контакт

1

В Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Въведете първите няколко букви от името на контакта в полето Търсене. Ще се покажат

всички контакти, започващи с тези букви.

Меню за бърз контакт

Докоснете миниатюрата на контакта, за да видите опциите за бърза комуникация с него или нея.

Опциите включват повикване на контакта, изпращане на текстово или мултимедийно съобщение и

започване на чат чрез приложението Google Talk™.

За да може приложението да се показва като опция в менюто за бърз контакт, може да се
наложи да конфигурирате приложението в телефона си и да влезнете в него. Например,
необходимо е да стартирате приложението Gmail™ и да въведете данните си за вход,
преди да можете да използвате Gmail™ от менюто за бърз контакт.