Sony Xperia E - Споделяне на своите контакти

background image

Споделяне на своите контакти

Изпращане на визитната ви картичка

1

В Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете Аз.

3

Натиснете

, а след това Изпращане на контакт > OK.

4

Изберете достъпен метод за предаване и следвайте появяващите се на екрана

инструкции.

Изпращане на контакт

1

В Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Докоснете контакта, чийто данни искате да изпратите.

3

Натиснете

, а след това Изпращане на контакт > OK.

4

Изберете достъпен метод за предаване и следвайте появяващите се на екрана

инструкции.

46

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Изпращане на няколко контакти наведнъж

1

В Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете

, а след това Изпращане на контакт..

3

Маркирайте контактите, които искате да изпратите, или изберете всички, ако искате да

изпратите всички контакти.

4

Докоснете Изпрати, последвано от OK за потвърждение.

5

Изберете достъпен метод за предаване и следвайте появяващите се на екрана

инструкции.