Sony Xperia E - Създаване на резервно копие на контактите

background image

Създаване на резервно копие на контактите

Можете да използвате карта с памет, SIM карта или инструмент за онлайн синхронизиране, като
например Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

, за да създадете резервно копие на контактите.

Експортиране на всички контакти на картата с памет

1

В Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете

, след което докоснете Рез. копие на контактите > Карта с памет.

3

Докоснете OK.

Експортиране на контакти на SIM карта

1

От Начален екран докоснете , след което докоснете .

2

Натиснете

, след което докоснете Рез. копие на контактите > SIM карта.

3

Маркирайте контактите, които искате да експортирате, или докоснете Маркирай
всички
, ако искате да експортирате всичките си контакти.

4

Докоснете Създ. на рез. копие.

5

Изберете Добавяне на контакти, ако искате да добавите контактите към наличните

контакти в SIM картата ви, или изберете Замяна на всич. контакти, ако искате да

заместите наличните контакти в SIM картата с тези.

Когато експортирате контакти към SIM карта, е възможно да не се експортира цялата
информация. Това се дължи на ограниченията на паметта на SIM картата.

47

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.