Sony Xperia E - Гласова поща

background image

Гласова поща

Ако абонаментът ви включва услуга за гласова поща, обаждащите се могат да оставят гласови

съобщения за вас в ситуации, когато не можете да отговорите на повиквания. Вашият номер за

гласова поща обикновено е записан в SIM картата. Ако това не отговаря на действителността,

можете да получите номера от вашия мобилен оператор и да го въведете ръчно.

38

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Въвеждане на номера за гласова поща

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Настройки за повик. > Настройки на
гласовата поща
> Номер на глас. поща.

3

Въведете номера на гласовата си поща.

4

Натиснете OK.

Набиране на гласовата поща

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Телефон.

3

Докоснете и задръжте

1

.