Sony Xperia E - Конферентни разговори

background image

Конферентни разговори

Конферентните разговори или разговорите с много участници позволяват провеждането на

разговор с две или повече лица.

Провеждане на конферентен разговор

1

По време на изходящо повикване докоснете .

2

Наберете номера на втория участник и докоснете

.

3

Ако вторият участник отговори, първият разговор преминава в режим на задържане.

4

Докоснете .

За да добавите още участници, повторете стъпки от 1 до 4.

39

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Провеждане на личен разговор с участник в конферентен разговор

1

По време на конферентен разговор, докоснете Управление.

2

Докоснете номера на участника, с когото искате да говорите лично.

3

За да прекратите личния разговор и да се върнете към конферентния разговор, натиснете

.

Освобождаване на участник от конферентен разговор

1

По време на текущ конферентен разговор натиснете бутона, показващ броя на

участниците. Например, натиснете 3 участника, ако участниците са трима.

2

Натиснете до участника, който искате да освободите.

Прекратяване на конферентен разговор

По време на разговорa докоснете .