Sony Xperia E - Спешни повиквания

background image

Спешни повиквания

Вашият телефон поддържа международните номера за спешни повиквания, например 112 и 911.

Това означава, че той обикновено може да се използва за спешни повиквания във всяка страна,

със или без SIM карта, ако се намирате в обсега на някаква мрежа.

Провеждане на спешно повикване

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Телефон.

3

Въведете номера за спешно повикване, след което натиснете Обаждан.. За да изтриете

даден номер, натиснете .

Можете да правите спешни повиквания, когато не е поставена SIM карта или когато
изходящите повиквания са блокирани.

Провеждане на спешно повикване при заключена SIM карта

1

Докоснете Спешно обаждане.

2

Въведете номерa за спешно повикване, след което докоснете Обаждан.. За да изтриете

даден номер, докоснете .