Sony Xperia E - Актуализиране на телефона

background image

Актуализиране на телефона

Актуализирайте телефона до най-новата версия на софтуера, за да осигурите оптимална

производителност и най-новите подобрения.
Можете да използвате приложението "Център за актуализации" на телефона, за да извършите

безжично актуализиране или приложението PC Companion на компютъра, за да извършите

актуализиране чрез кабелна USB връзка. Ако извършвате актуализирането безжично, тогава
можете да използвате връзката с мобилната мрежа или с Wi-Fi

®

мрежата. Просто се уверете, че

сте архивирали и записали всички данни съхранявани на телефона, преди актуализирането.

Когато извършвате актуализиране чрез приложението "Център за актуализации", се
изпълнява пренос на данни и може да се начисляват съответните такси. Също така
наличието на актуализации в мобилната мрежа зависи от вашия оператор. За повече
информация се обърнете към мрежовия оператор.

Безжично актуализиране на телефона

За да актуализирате телефона безжично, използвайте приложението Център за актуализации.

Можете да изтеглите актуализациите на софтуера ръчно, или да разрешите на Центъра за

актуализации да актуализира телефона ви автоматично, когато изтеглянията станат достъпни.

Когато функцията за автоматично актуализиране е активирана,всеки път при наличие на достъпна

актуализация в лентата за състоянието се появява уведомление.

Ръчно изтегляне на софтуерни актуализации от центъра за актуализации

1

В началния екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Update Center.

3

Изберете желаната актуализация на приложение или система и натиснете Изтегляне

или натиснете Акт. всич., за да изтеглите всички актуализации за приложения.

Актуализациите на приложенията ще се стартират автоматично след изтеглянето. При
актуализации на системата изчакайте телефонът да се рестартира, след което
инсталирайте ръчно актуализацията. Също така при изтегляне на актуализации по 3G/
мобилни мрежи е възможно да ви се начислят такси за пренос на данни.

Активиране на автоматично актуализиране на софтуера от "Център за
актуализации"

1

В началния екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Update Center.

3

Натиснете

, а след това Настройки.

4

Натиснете Разрешаване на автом. изтегляне и изберете дали актуализациите да
се изтеглят през 3G и Wi-Fi

®

мрежите или само през Wi-Fi

®

мрежите. Сега актуализациите

се изтеглят автоматично веднага щом станат налични.

При изтегляне на актуализации по 3G/мобилни мрежи е възможно да ви се начислят
такси за пренос на данни.

Инсталиране на актуализации на системата

1

В началния екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Update Center.

3

Изберете актуализация на системата, която искате да инсталирате и докоснете
Инсталиране.

Актуализиране на телефона с помощта на връзка с USB кабел

Някои актуализации не са налични за безжично изтегляне. В лентата на състоянието се появяват

известия, които ще ви уведомяват за такива актуализации. За да изтеглите и стартирате

актуализациите, ви са необходими USB кабел и компютър, на който има инсталирано

приложението PC Companion. Можете да инсталирате PC Companion на компютъра, като

106

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

използвате инсталационните файлове, записани в телефона ви, или като изтеглите приложението

директно от PC Companion.

Изтегляне на приложението PC Companion от вашия телефон

1

Свържете телефона с компютър чрез USB кабел.

2

Когато бъдете подканени, следвайте инструкциите в телефона, за да активирате

инсталирането на PC Companion на компютъра.

PC Companion може да бъде изтеглено също от PC Companion.

Изтегляне на софтуерни актуализации чрез връзка посредством USB кабел

1

Инсталирайте приложението PC Companion на компютъра, който използвате, ако то вече

не е инсталирано.

2

Свържете телефона с компютъра чрез USB кабел.

3

Компютър: Стартирайте приложението PC Companion. След известно време PC

Companion ще открие телефона ви и ще започне да търси нов софтуер за него.

4

Телефон: Когато в лентата на състоянието се покажат известия, следвайте инструкциите

на екрана, за да инсталирате съответните софтуерни актуализации.

Актуализиране на телефона чрез компютър Apple® Mac®

1

Инсталирайте моста за Mac приложение на Apple

®

Mac

®

компютъра, който използвате, ако

още не е инсталирано.

2

Свържете телефона към Apple

®

Mac

®

компютъра, като използвате USB кабел.

3

Компютър: Стартирайте моста за Mac приложението. След няколко секунди, мостът за

Mac открива телефона и търси нов софтуер за телефони.

4

Компютър: Ако открие нов софтуер за телефони, се появява изскачащ прозорец.

Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите съответните актуализации на

софтуера.

Приложението "Мост за Mac" може да изтеглите от Bridge for mac.