Sony Xperia E - Приложение "Помощ"

background image

Приложение "Помощ"

Достъп до приложението за помощ

1

На екрана с приложения открийте и натиснете .

2

Открийте и натиснете необходимия елемент за поддръжка.