Sony Xperia E - Кратък преглед на настройките на телефона

background image

Кратък преглед на настройките на телефона

Разучете настройките на телефона, за да можете да ги персонализирате според необходимостите

си.

Wi-Fi

Включете или изключете Wi-Fi® устройството, сканирайте за

налични Wi-Fi® мрежи или добавяйте Wi-Fi® мрежа.

Bluetooth

Включете или изключете Bluetooth™, търсете налични Bluetooth™

устройства и направете телефона видим или невидим за други

Bluetooth™ устройства.

Използване на
данни

Включете или изключете трафика на мобилни данни и следете

подробности за използването на данните за определен период от

време назад.

Още…

Включете или изключете въздушния режим, конфигурирайте

настройките за VPN и мобилни мрежи и разрешете на телефона си

да споделя своята връзка за трафик на мобилни данни като

преносима Wi-Fi® гореща точка или чрез споделяне чрез USB или

Bluetooth™ устройство.

Настройки за повик.

Управлявайте и конфигурирайте настройките за номера за

фиксирано набиране, гласова поща и интернет обаждания.

Звук

Конфигурирайте начина на звънене, вибриране и известяване на

телефона при получаване на комуникация. Можете също така да

използвате тези настройки, за да зададете силата на звука за

музика, видеоклипове, игри или друго мултимедийно съдържание

със звук, както и други подобни корекции.

Дисплей

Разрешете на екрана на телефона да променя своята ориентация,

когато въртите телефона. Можете също така да задавате яркост,

размер на шрифта, фон и време на изчакване на екрана.

Съхранение

Проверявайте наличното пространство във вътрешната памет на

телефона и на SD картата. Можете също така да изтриете всичко на

SD картата или да я демонтирате за безопасно изваждане.

Батерия

Вижте състоянието на батерията на телефона. Можете също така да

видите колко време телефонът ще работи на батерия и как

различните приложения консумират енергията на батерията.

Приложения

Управлявайте работещите приложения, изтеглените приложения и

приложенията на SD картата.

Xperia™

Конфигурирайте режима за USB връзка, типа на мрежовата връзка и

настройките за интернет. Можете също така да разрешавате

функциите за Facebook в приложенията.

Профили и
синхрониз.

Разрешете на телефона си да синхронизира данните с акаунтите за

синхронизиране, които добавяте.

Услуги за
местоположение

Разрешете или забранете услугата на Google за местоположение,

спътници за GPS и търсене на местоположение и Google.

Защита

Защитете телефона си чрез инсталиране на различни видове

заключвания и пароли. Можете също така да разрешите

инсталирането на приложения, които не са от Google Play™.

Език и въвеждане

Изберете език на телефона, регулирайте опциите за въвеждане на

текст, като добавяте думи в персонални речници и конфигурирате

настройките за говор.

111

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Резер. коп. и вр. в
нач. съст.

Създайте резервно копие на вашите данни и върнете телефона в

начално състояние.

Дата и час

Задайте часа и датата или изберете стойностите, предоставени от

мрежата. Изберете предпочитания от вас формат за час и дата.

Достъпност

Разрешете инсталираните услуги за достъпност и нагласете

съответните настройки.

Опции на
разработчика

Задайте опции за разработка на приложения. Например, можете да

показвате използването на централния процесор върху дисплея на

телефона и да показвате визуална обратна връзка за докосванията.

Можете също така да задавате на телефона да влиза в режим на

отстраняване на грешки при включено USB.

За телефона

Разглеждайте информация за телефона, като например номер на

модела, версия на фърмуера, телефонен номер и сигнал. Можете

също така да актуализирате софтуера с най-новата версия.