Sony Xperia E - Защита на слуха ви

background image

Защита на слуха ви

Слушането на прекалено силна музика или прекомерно продължителното слушане на музика с

Walkman™ или други мултимедийни плейъри може да увреди слуха ви, дори когато силата на

звука е на средно ниво. Когато силата на звука е твърде висока или след като сте използвали

Walkman™ плейър повече от 20 часа, ще се появи предупреждение за силата на звука, за да ви

предупреди за този риск.

Изключване на предупреждението за силата на звука

Когато се появи , докоснете ОК, за да игнорирате предупреждението.

Винаги когато рестартирате телефона си, силата на звука на мултимедийните
устройства автоматично се настройва на средно ниво.