Sony Xperia E - За музиката

background image

За музиката

Използвайте максимално ефективно своя Walkman™. Слушайте и организирайте музиката, аудио

книгите и подкастовете, които сте прехвърлили в картата с памет от компютър или сте закупили и

изтеглили от онлайн магазини.
За да направите съдържанието по-лесно достъпно за музикалния плейър, използвайте

приложението Media Go™. Media Go™ дава възможност за прехвърляне на музикално

съдържание между компютър и телефон. За допълнителна информация вж. Свързване на
телефона с компютър
на стр. 93.

Общ преглед на приложението "WALKMAN"

1

Преглед на музиката в картата с памет

2

Търсене на всички записи, запазени във вътрешната памет на вашия телефон

3

Докоснете бутона за безкрайност, за да намерите необходимата информация онлайн и добавки в Google Play™

4

Album art (при наличност)

5

Отидете на следващата песен в текущия списък за изпълнение или превъртете напред

6

Обща продължителност на записа

7

Изтекло време от текущата песен

8

Индикатор за възпроизвеждането – плъзнете индикатора или докоснете линията за бързо превъртане напред или

назад

9

Бутон "Изпълнение/Пауза"

10

Отидете на предишната песен в текущия списък за изпълнение или превъртете назад