Sony Xperia E - Използване на плейъра WALKMAN

background image

Използване на плейъра WALKMAN

Възпроизвеждане на аудио съдържание

1

В Начален екран докоснете , след което намерете и докоснете .

2

Докоснете МОЯТА МУЗИКА, за да се отвори фонотеката.

3

Изберете категорията за музика и потърсете записа, който искате да отворите.

4

Докоснете запис, за да го изпълните.

Промяна на записи

При възпроизвеждане на запис, докоснете или .

Докато записът се възпроизвежда, плъзнете обложката на албума наляво или надясно.

Временно спиране на запис

В плейъра WALKMAN докоснете .

Бързо превъртане на музика напред и назад

В плейъра WALKMAN докоснете и задръжте или .

Можете също така да плъзнете маркера на индикатора за хода на състоянието надясно
или наляво.

Регулиране на силата на звука

Докато плейърът WALKMAN възпроизвежда даден запис, натиснете клавиша за

регулиране на силата на звука.

Подобряване на качеството на звука с еквалайзера

1

Когато е отворен плейъра Walkman™, натиснете

.

2

Докоснете Подобрения на звука.

3

Ако искате да регулирате звука ръчно, изтеглете бутоните на честотната лента нагоре или

надолу. Ако предпочитате автоматичното регулиране на звука, докоснете и изберете

стила.

Включване на околен звук

1

Когато е отворен плейъра Walkman™, натиснете

.

2

Докоснете Подобрения на звука > > Още > Съраунд за слушалки.

3

Изберете настройка.

4

Докоснете OK.

Преглед на текущия списък за възпроизвеждане

Докато записът се възпроизвежда от плейъра WALKMAN, докоснете обложката на албума

и после докоснете .

Минимизиране на плейъра WALKMAN

Докато плейърът WALKMAN възпроизвежда даден запис, натиснете , за да се върнете

към предишния екран, или натиснете , за да отидете в Начален екран. Плейърът

WALKMAN остава да работи във фонов режим.

Връщане към плейъра WALKMAN, когато той работи във фонов режим

1

Докато записът се възпроизвежда във фонов режим, плъзнете лентата на състоянието

надолу, за да отворите панела за известия.

2

Докоснете заглавието на записа, за да се отвори плейърът WALKMAN.

Алтернативният вариант е да натиснете и задържите , след което да докоснете , за
да се върнете в плейъра WALKMAN.

Изтриване на запис

1

Отворете фонотеката на плейъра Walkman™ и намерете записа, който искате да изтриете.

2

Докоснете и задръжте пръста си върху наименованието на песента, след което докоснете
Изтриване.

По аналогичен начин можете да изтривате и албуми.

57

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Споделяне на запис

1

Докато разглеждате записите си в библиотеката на плейъра WALKMAN, докоснете

заглавието на желания запис и задръжте пръста си върху него.

2

Докоснете Изпр..

3

Изберете наличен метод на предаване, след което следвайте указанията на екрана.

По аналогичен начин можете също да споделяте албуми и списъци за изпълнение.

Възможно е да не можете да копирате, изпращате или прехвърляте защитено с авторски
права съдържание.

Препоръчване на запис във Facebook™

1

Докато записът се възпроизвежда от плейъра Walkman™, докоснете обложката на албума.

2

Докоснете , за да покажете, че харесвате записа във Facebook™. Ако искате, можете

да добавите коментар в полето за коментари.

3

Докоснете Споделяне, за да изпратите записа във Facebook™. При успешно

получаване на записа ще получите съобщение за потвърждение от Facebook™.