Sony Xperia E - Копиране на мултимедийни файлове в картата с памет

background image

Копиране на мултимедийни файлове в картата с памет

Копирайте всички мултимедийни файлове с любимото съдържание от компютъра на телефона и

се възползвайте максимално от всички функции за забавление, предлагани от телефона.

Прехвърлянето на музика, снимки, видео и други файлове е лесно. Просто свържете телефона

към компютър чрез USB кабел и използвайте приложението за управление на файлове на

компютъра или приложението Media Go™, за да прехвърлите файловете.
Вижте Свързване на телефона с компютър на страницата 93 за допълнителна обща

информация относно свързването на телефона с компютър и прехвърлянето на файлове.

56

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.