Sony Xperia E - Приспособление WALKMAN плейър

background image

Приспособление WALKMAN плейър

Приспособлението WALKMAN плейър е миниатюрно приложение, което предоставя директен

достъп до плейъра WALKMAN от вашия Начален екран. Необходимо е да добавите това

приспособление на вашия Начален екран, преди да можете да го използвате.

Добавяне на уиджета за плейъра Walkman™ в началния екран

1

От екрана Начален екран натиснете

.

2

Докоснете .

3

Намерете и докоснете Walkman™ player.