Sony Xperia E - Услугата PlayNow™‎

background image

Услугата PlayNow™

За услугата PlayNow™

Можете да използвате услугата PlayNow™ за изтегляне на приложения, музика, игри, тонове за

звънене и фонове. Услугата PlayNow™ предлага както безплатни, така и платени файлове за

изтегляне. Имайте предвид, че опциите за плащане за платени приложения могат да се

различават според държавата.

Услугата PlayNow™ не е налична във всички страни.

62

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Стартиране на PlayNow™

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете .

Преди изтегляне на съдържание

Преди изтеглянето се уверете, че имате връзка с Интернет. За изтегляне на съдържание може да

е необходима карта с памет в телефона.

Когато изтегляте съдържание на телефона, може да ви таксуват за количеството
прехвърлени данни. Свържете се с вашия оператор за повече информация за тарифите
за прехвърляне на данни във вашата страна.

Изтегляне на елемент на PlayNow на телефона

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете PlayNow™.

3

Открийте това, което искате да изтеглите, чрез преглеждане по категории или чрез

използване на функцията за търсене.

4

Натиснете даден елемент, за да се покаже информация за него.

5

Щракнете върху “Купете сега!”, за да стартирате процеса за закупуване. След

потвърждаване на покупката можете да започнете изтеглянето на съдържанието.

63

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.