Sony Xperia E - TrackID технология

background image

TrackID технология

Идентифициране на музика чрез технологията TrackID

Използвайте услугата за разпознаване на музика TrackID™ за откриване на името и други данни

за песента, която чувате около вас. Просто запишете кратка част от песента и след няколко

секунди ще се изведе информация за изпълнителя, заглавието и албума. Можете да закупите

песни, идентифицирани чрез TrackID ™ и да разгледате TrackID класациите, за да видите какво

търсят потребителите на TrackID от целия свят. За най-добри резултати използвайте технологията

TrackID™ в тиха среда.

Приложението TrackID™ и услугата TrackID™ не се поддържат във всички страни/
региони или от всички мрежи и/или доставчици на услуги във всички области.

61

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Отваряне на приложението TrackID™

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете TrackID™.

Можете също така да използвате приспособлението TrackID™, за да отворите
приложението TrackID™.

Търсене на информация за запис с помощта на TrackID™

1

Когато приложението TrackID™ е отворено, задръжте телефона към източника на

музика.

2

Докоснете . Ако записът бъде разпознат от услугата TrackID™, резултатът се появява на

екрана.

За да се върнете в началния екран на TrackID™, натиснете

.

Разглеждане на TrackID™ класации

1

Когато приложението TrackID™ е отворено, докоснете Класации. При първото

разглеждане на класация тя се настройва на вашия регион.

2

За да видите класации с най-популярните търсения в други региони, докоснете

>

Региони.

3

Изберете страна или регион.

Използване на резултати, получени чрез технологията TrackID™

Информацията за песента се появява, когато приложението TrackID™ разпознае песента. Можете

да изберете да закупите песента или да я споделите чрез имейл или SMS. Можете също така да

получите повече информация за изпълнителя на песента.

Закупуване на песен с помощта на технологията TrackID™

1

Когато приложението TrackID™ е отворено, докоснете заглавие на запис.

2

На екрана с информация за песента докоснете Изтегли.

3

Следвайте инструкциите в телефона, за да направите покупката.

Функцията за закупуване на песен може да не се поддържа във всички страни/региони
или от всички мрежи и/или доставчици на услуги във всички области.

Споделяне на запис чрез имейл или SMS съобщение

1

Когато приложението TrackID™ е отворено, докоснете заглавие на запис.

2

Докоснете Споделяне, след което изберете метода за споделяне.

3

Следвайте инструкциите в телефона, за да завършите процедурата.

Разглеждане на информация за изпълнител на песен

1

Когато приложението TrackID™ е отворено, докоснете заглавие на запис.

2

Докоснете Инфо изпълн..

Изтриване на запис от историята на записите

1

Когато приложението TrackID™ е отворено, докоснете История.

2

Натиснете заглавието на даден запис, след което натиснете Изтрий.

3

Натиснете Да.