Sony Xperia E - Включване и изключване на телефона

background image

Включване и изключване на телефона

Включване на телефона

1

Натиснете и задръжте клавиша за захранване отдясно на телефона, докато телефонът

започне да вибрира.

2

Ако екранът се затъмни, натиснете за кратко клавиша за захранване , за да активирате

екрана.

3

За да отключите екрана, плъзнете

надясно през екрана.

4

Въведете ПИН кода на SIM картата, след което изберете OK.

5

Изчакайте малко, докато телефонът стартира.

ПИН кодът на SIM картата първоначално се предоставя от мрежовия оператор, но вие
можете да го промените по-късно от менюто Настройки. Ако искате да коригирате
грешка, направена при въвеждане на ПИН кода на SIM картата, натиснете

.

Изключване на телефона

1

Натиснете и задръжте клавиша за захранване докато се появи менюто с опции.

2

В менюто за опции докоснете Изключване.

3

Докоснете OK.

Възможно е изключването на телефона да отнеме известно време.