Sony Xperia E - Заключване на екрана

background image

Заключване на екрана

Когато телефонът ви е включен и не се използва определен период от време, екранът потъмнява,

за да се пести зарядът на батерията, и се заключва автоматично. Заключването предотвратява

изпълнението на нежелани операции на сензорния екран тогава, когато не го използвате.

11

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Активиране на екрана

Натиснете за кратко клавиша за захранване .

Отключване на екрана

Плъзнете

надясно през екрана.

Ръчно заключване на екрана

Когато екранът е активен, натиснете за кратко клавиша за захранване .