Sony Xperia E - Интерактивна настройка

background image

Интерактивна настройка

При първото стартиране на телефона се отваря интерактивната настройка, за да представи

основните функции на телефона и да ви помогне да въведете най-важните настройки. Това е

подходящ момент да конфигурирате телефона според конкретните ви нужди. По-късно можете да

получавате достъп до интерактивната настройка от екрана "Приложения".

Ръчен достъп до ръководството за настройка

1

От Начален екран докоснете .

2

Докоснете Настройки > Ръководство за настройка.