Sony Xperia E - Сглобяване

background image

Сглобяване

Премахване на капака на отделението за батерия

С помощта на палеца си плъзнете капака на отделението за батерия, за да го отстраните

то телефона.

Поставяне на карта с памет

Махнете капачето на батерията и поставете картата с памет с оцветените в златно

контакти надолу.

Изваждане на картата с памет

1

Изключете телефона.

2

Отстранете капака на отделението за батерия, след което махнете и самата батерия.

3

Натиснете надолу пластмасовата скоба, която задържа картата с памет на мястото й.

Докато задържате скобата натисната, с нокът плъзнете навън картата с памет.

9

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Поставяне на SIM картата

Не поставяйте несъвместима SIM карта в слота за SIM картата. Това би могло да
повреди трайно SIM картата на телефона ви.

Свалете капака на батерията, след което поставете SIM картата в нейния слот с

оцветените в златно контакти надолу.

Изваждане на SIM картата

1

Отстранете задния капак и батерията.

2

Поставете върха на пръста си в SIM картата и я плъзнете навън от слота.

Поставяне на батерията

1

Отстранете капака на отделението за батерия.

2

Поставете батерията с етикета за начина на нейното използване нагоре, така че

съединителите да са един срещу друг.

Изваждане на батерията

1

Свалете капака на батерията.

2

Позиционирайте върха на пръста си в отвора в долната част на батерията и я повдигнете.

10

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Поставяне на капака на отделението за батерия

1

Поставете капака на гърба на телефона, след това го закрепете в слотовете.

2

Плъзнете капака надолу.