Sony Xperia E - Безжична технология Bluetooth™‎

background image

Безжична технология Bluetooth™

Използвайте функцията Bluetooth™ за изпращане на файлове до други устройства, съвместими с

Bluetooth™ или за свързване с аксесоари, използващи "свободни ръце". Включете функцията

Bluetooth™ в телефона и създайте безжични връзки с други устройства, съвместими с Bluetooth™,

като например компютри, аксесоари за свободни ръце и телефони. Bluetooth™ връзките

функционират по-добре в радиус от 10 метра (33 фута) и при липса на плътни обекти между

устройствата. В някои случаи трябва ръчно да настроите връзката на телефона си с другите

Bluetooth™ устройства. Не забравяйте да направите телефона си "откриваем", ако искате други

устройства с Bluetooth™ да могат да го намират.

Оперативната съвместимост при различни Bluetooth™ устройства може да не е една и
съща.

91

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Включване на функцията Bluetooth™ и настройка на телефона в режим на
откриване

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки.

3

Натиснете

〇 до Bluetooth, така че 〇 да се промени в |. се появява в лентата за

състояние.

4

Натиснете Bluetooth.

5

Натиснете Не е видимо за други устройства с Bluetooth.

Регулиране на времето за видимост на телефона към други Bluetooth™
устройства

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Bluetooth.

3

Натиснете

, след което изберете Време изчакв. видимост.

4

Изберете опция.

Именуване на телефона ви

Можете да дадете име на телефона си. Това име се показва на другите устройства, след като

включите функцията Bluetooth™ и зададете телефонът ви да е видим.

Задаване на име на телефона

1

Уверете се, че функцията Bluetooth™ е включена.

2

В Начален екран натиснете .

3

Открийте и натиснете Настройки > Bluetooth.

4

Натиснете

, след което изберете Преимен. на телефона.

5

Въведете име на телефона.

6

Натиснете Преименуване.

Сдвояване с друго Bluetooth™устройство

Когато сдвоявате телефона с друго устройство, можете например да го свържете с Bluetooth™™

слушалки или Bluetooth™ комплект за кола, които да използвате за разговори.
След като сдвоите телефона с Bluetooth™ устройството, телефонът запомня връзката. При

сдвояването на телефона с Bluetooth™ устройство може да е необходима парола. Телефонът

автоматично опитва да се свърже със стандартния код за достъп 0000. Ако кодът не се приеме,

вж. документацията на Bluetooth™ устройството относно кода за достъп на устройството. При

следващото сдвояване с Bluetooth™ устройството няма да се налага отново да въвеждате

паролата.
За да работят правилно някои Bluetooth™ устройства, например повечето Bluetooth™ слушалки, е

необходимо както да ги сдвоите, така и да ги свържете.
Можете да сдвоите телефона с няколко Bluetooth™ устройства, но можете да използвате само

един Bluetooth™ профил в даден момент.

Сдвояване на телефона с друго Bluetooth™ устройство

1

Уверете се, че устройството, с което искате да сдвоите телефона си, е с активирана

функция Bluetooth™ и е видимо за други Bluetooth™ устройства.

2

В Начален екран натиснете .

3

Открийте и натиснете Настройки > Bluetooth. Всички налични Bluetooth™ устройства

се появяват в списък.

4

Натиснете Bluetooth™ устройството, което искате да сдвоите с телефона.

5

Въведете парола, ако е необходимо. Телефонът и Bluetooth™ устройството са сдвоени.

Свързване на телефона с друго Bluetooth™ устройство

1

Ако се свързвате към Bluetooth устройство, което изисква предварително да сдвоите

телефона преди свързване, следвайте съответните стъпки, за да сдвоите телефона с това

устройство.

2

В Начален екран натиснете .

3

Открийте и натиснете Настройки > Bluetooth.

4

Натиснете Bluetooth™ устройството, с което искате да свържете телефона.

92

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Премахване на сдвояване с Bluetooth™устройство

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Bluetooth.

3

Под Сдвоени устройства натиснете до името на устройството, чието сдвояване

искате да премахнете.

4

Натиснете Премахване на сдвояването.

Изпращане и получаване на съдържание с използване на
технологията Bluetooth™

Споделяне на съдържание с други съвместими с Bluetooth™ устройства, като например телефони

или компютри. Можете да изпращате и получавате няколко вида съдържание чрез функцията

Bluetooth™, като например:

Снимки и видеозаписи

Музикални и други аудио файлове

Контакти

Уеб страници

Изпращане на елементи чрез Bluetooth™

1

Получаващо устройство: Уверете се, че функцията Bluetooth™ е включена и че

устройството е видимо за другите Bluetooth™ устройства.

2

Изпращащо устройство: Отворете приложението, съдържащо елемента, който

искате да изпратите, и превъртете до елемента.

3

В зависимост от приложението и елемента, който искате да изпратите, може да се наложи,

например, да се докосне и задържи елементът, да се отвори елементът или да се натисне

. Възможно е съществуването на други начини за изпращане на елемента.

4

Изберете Споделяне или Изпр..

5

Изберете Bluetooth.

6

Включете Bluetooth™, ако бъдете подканени за това.

7

Докоснете името на получаващото устройство.

8

Получаващо устройство: Ако се появи подкана, приемете връзката.

9

Изпращащо устройство: Ако се появи подкана, потвърдете прехвърлянето към

получаващото устройство.

10

Получаващо устройство: Приемете входящия елемент.

Получаване на елементи чрез Bluetooth™

1

Уверете се, че функцията Bluetooth™ е активирана и телефонът ви е видим за другите

Bluetooth™ устройства.

2

Сега изпращащото устройство започва да изпраща данни към телефона ви.

3

Когато получите подкана, въведете еднакъв код за достъп в двете устройства, или

потвърдете предложения код за достъп.

4

Когато на телефона се появи известие за входящ файл, плъзнете лентата на състоянието

надолу и докоснете известието, за да приемете прехвърлянето на файла.

5

Докоснете Приеми, за да стартира прехвърлянето на файла.

6

За да видите състоянието на прехвърлянето, плъзнете лентата на състоянието надолу.

7

За да отворите получения елемент, изтеглете лентата за състоянието надолу и докоснете

съответното уведомяване.

Показване на файлове, които сте получили чрез Bluetooth™

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Bluetooth.

3

Натиснете

, след което изберете Показв. на получ. файлове.