Sony Xperia E - Свързване към безжични мрежи

background image

Свързване към безжични мрежи

Може да осъществявате достъп до Интернет безжично от телефона си чрез технологията Wi-Fi®.

Чрез нея можете да сърфирате в уеб и да се възползвате от по-ниски тарифи за обаждания и

пренос на данни.
Ако вашата фирма или организация разполага с частна виртуална мрежа (VPN), можете да

свържете телефона към нея. С помощта на VPN можете да осъществявате достъп до интранет

мрежи и други вътрешни услуги на фирмата ви.

Wi-Fi®

С технологията Wi-Fi® може да получите безжичен достъп до интернет от телефона. За достъп до

интернет с Wi-Fi® връзка, първо трябва да потърсите и да се свържете към налична Wi-Fi® мрежа.

Силата на сигнала на Wi-Fi® мрежата зависи от местоположението на телефона. Приближаването

до Wi-Fi® точката за достъп увеличава силата на сигнала.

Включване на Wi-Fi®

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки.

3

Натиснете

〇 до Wi-Fi, така че 〇 да се промени в |. Телефонът сканира пространството

за налични Wi-Fi® мрежи.

Разрешаването на Wi-Fi® може да отнеме няколко секунди.

Свързване към Wi-Fi® мрежа

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки.

3

Проверете дали е включена функцията Wi-Fi®. Натиснете Wi-Fi.

4

Показват се наличните Wi-Fi® мрежи. Достъпните мрежи може да са открити или защитени.

Отворените мрежи са обозначени с

, а защитените мрежи са обозначени с

до името

на Wi-Fi® мрежата.

5

Докоснете дадена Wi-Fi® мрежа, за да се свържете към нея. Ако опитвате да се свържете

със защитена Wi-Fi® мрежа, ще получите подкана да въведете парола. В лентата на

състоянието ще се покаже

, след като се свържете.

Вашият телефон запомня Wi-Fi® мрежите, към които се свързвате. Следващия път,
когато сте в обхвата на Wi-Fi® мрежа, с която преди сте се свързвали, телефонът
автоматично ще се свърже с нея.

На някои места с отворени Wi-Fi® мрежи понякога е необходимо да влезете в уеб
страница, преди да получите достъп до мрежата. Свържете се със съответния
администратор на Wi-Fi® мрежата за повече информация.

Свързване към друга Wi-Fi® мрежа

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Wi-Fi. Показват се откритите Wi-Fi® мрежи.

3

Натиснете друга Wi-Fi® мрежа, за да се свържете към нея.

Ръчно сканиране за Wi-Fi® мрежи

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Wi-Fi.

3

Натиснете Сканирай. Телефонът сканира за Wi-Fi® мрежи и показва наличните мрежи в

списък.

4

Натиснете дадена Wi-Fi® мрежа от списъка, за да се свържете към нея.

89

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Ръчно добавяне на Wi-Fi® мрежа

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Wi-Fi.

3

Натиснете Добавяне на мрежа.

4

Въведете SSID на мрежата за мрежата.

5

Докоснете полето Защита, за да изберете тип защита.

6

Въведете парола, ако е необходимо.

7

Натиснете Запиши.

Свържете се с администратора на Wi-Fi® мрежата, за да разберете името и паролата на
SSID на мрежата.

Разширени Wi-Fi® настройки

Преди да добавите ръчно Wi-Fi® мрежа, трябва да включите Wi-Fi® настройката на вашия

телефон.

Състояние на Wi-Fi® мрежата

Когато сте свързани към Wi-Fi® мрежа или когато са в обхват няколко Wi-Fi® мрежи, можете да

видите тяхното състояние. Освен това можете да разрешите на телефона да ви уведомява при

всяко откриване на отворена Wi-Fi® мрежа.

Разрешаване на известия по Wi-Fi® мрежата

1

Включете функцията Wi-Fi®, ако вече не сте го направили.

2

В Начален екран натиснете .

3

Открийте и натиснете Настройки > Wi-Fi.

4

Натиснете

.

5

Натиснете Разширени.

6

Поставете отметка в квадратчето Известие за мрежата.

Изглед на подробна информация за свързана Wi-Fi® мрежа

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Wi-Fi.

3

Натиснете Wi-Fi® мрежата, към която сте свързани в момента. Ще се покаже подробна

информация за мрежата.

Правила за спящ Wi-Fi® режим

Като добавите правило за спящ Wi-Fi® режим, можете да укажете кога да се превключва от Wi-Fi

към мобилна връзка за пренос на данни.

Ако не сте осъществили връзка с Wi-Fi® мрежа, телефонът използва мобилна връзка за
пренос на данни за достъп до интернет (ако сте настроили и разрешили мобилна връзка
за пренос на данни на телефона).

Добавяне на правило за спяща Wi-Fi® мрежа

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Wi-Fi.

3

Натиснете

.

4

Натиснете Разширени.

5

Натиснете С вкл. Wi-Fi при спящ режим.

6

Изберете опция.

Споделяне на мобилната връзка за данни на телефона

Можете да споделяте мобилната връзка за пренос на данни на телефона си с един компютър чрез

USB кабел. Този процес се нарича USB споделяне на интернет връзка. Можете също да

споделяте връзката за пренос на данни на телефона си с до осем устройства едновременно,

превръщайки телефона в преносима гореща точка за Wi-Fi® достъп.
Когато телефонът ви споделя връзката си за пренос на данни, следните икони може да се появят

в лентата на състоянието или в панела за известия:

90

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Функцията "USB споделяне на интернет връзка" е активна

Преносимата гореща точка за Wi-Fi® достъп е активна

Споделяне на връзката за пренос на данни чрез USB кабел

1

Деактивирайте всички връзки чрез USB кабел към устройството.

2

Свържете устройството с компютър чрез приложения в комплекта USB кабел.

3

Плъзнете надолу лентата на състоянието, след което натиснете .

4

Натиснете Още… > Споделяне и прен. гореща точка.

5

Поставете отметка в квадратчето Сподел. чрез USB устр.. Иконата се появява в

лентата на състоянието след осъществяване на връзката.

6

За да спрете да споделяте връзката за пренос на данни, премахнете отметката от

квадратчето Сподел. чрез USB устр. или изключете USB кабела.

Не може да споделяте едновременно по USB кабел връзката за пренос на данни и SD
картата на устройството.

Използване на устройството като преносима гореща точка за Wi-Fi® достъп

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Още… > Споделяне и прен. гореща
точка
.

3

Докоснете Настр. прен. гореща точка за Wi-Fi > Конфиг. на гореща точка
за Wi-Fi
.

4

Въведете SSID на мрежата за мрежата. Докоснете полето Защита, за да изберете

тип защита.

5

Въведете парола, ако е необходимо.

6

Докоснете Запиши.

7

Сложете отметка в квадратчето Прен. гореща точка за Wi-Fi. Устройството започва

да излъчва името на Wi-Fi мрежата си (SSID). Към тази мрежа сега могат да се свържат до

осем компютъра или други устройства.

8

Отмаркирайте квадратчето Прен. гореща точка за Wi-Fi, когато искате да спрете да

споделяте връзката за пренос на данни през Wi-Fi®.

Преименуване или защита на преносима точка за достъп

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Още… > Споделяне и прен. гореща точка.

3

Натиснете Конфиг. на гореща точка за Wi-Fi.

4

Въведете SSID на мрежата за мрежата.

5

За да изберете тип на защита, натиснете полето Защита.

6

Въведете парола, ако е необходимо.

7

Натиснете Запиши.