Sony Xperia E - Свързване на телефона с компютър

background image

Свързване на телефона с компютър

Свържете телефона с компютър и започнете да прехвърляйте снимки, музика и други видове

файлове. Най-лесните начини за свързване са чрез USB кабел или технологията за безжична

връзка Bluetooth.
При свързване на телефона с компютър чрез USB кабел ще се появи подкана да инсталирате

приложението PC Companion на компютъра. PC Companion помага да осъществявате достъп до

93

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

допълнителни компютърни приложения за прехвърляне и организиране на мултимедийни

файлове, актуализиране на телефона, синхронизиране на съдържанието му и други функции.

Възможно е да не успеете да прехвърлите някои материали, защитени с авторски права,
от телефона на компютъра или обратно.

Прехвърляне и обработване на съдържание с помощта на USB
кабел

Използвайте връзка чрез USB кабел за управление и лесно прехвърляне на файлове между

компютър и телефон. След като свържете тези два устройства, можете да плъзгате и пускате

съдържание от едното на другото с помощта на програмата за преглед на файлове на компютъра.

Ако прехвърляте музика, видео, изображения или други мултимедийни файлове на телефона,

най-добре е да използвате за целта приложението Media Go™ на компютъра. Media Go™

конвертира мултимедийни файлове във формат, който можете да използвате в телефона.

Прехвърляне на съдържание между телефона и компютър чрез USB кабел

1

Свържете телефона към компютър чрез USB кабел. Вътрешната памет е
свързана
се появява в лентата на състоянието.

2

Компютър: Отворете Microsoft® Windows® Explorer от десктопа и изчакайте картата с

памет на телефона да се появи като външен диск в Microsoft® Windows® Explorer.

3

Компютър: Плъзнете и пуснете желаните файлове между телефона и компютъра.

Прехвърляне на файлове с помощта на режима за прехвърляне на
мултимедия чрез Wi-Fi

®

мрежа

Можете да прехвърляте файлове между телефона и други устройства, съвместими с MTP, като
например компютър, чрез Wi-Fi

®

връзка. Преди да осъществите връзка, трябва първо да сдвоите

двете устройства. Ако прехвърляте музика, видеоклипове, картини или други мултимедийни

файлове между телефона и компютър, най-добре е да използвате за целта приложението Media

Go™ на компютъра. Media Go™ конвертира мултимедийни файлове във формат, който можете да

използвате в телефона.

За да използвате тази функция, се нуждаете от устройство с функция за Wi-Fi

®

връзка,

което поддържа прехвърляне на мултимедия, като например компютър, работещ с
Microsoft

®

Windows Vista

®

или Windows

®

7.

Безжично сдвояване на телефона с компютър чрез режим за прехвърляне на
мултимедия

1

Уверете се, че режимът за прехвърляне на мултимедия е разрешен на телефона. Този

режим обикновено е разрешен по подразбиране.

2

Свържете телефона с компютъра чрез USB кабел.

3

Компютър: След като името на телефона се появи на екрана, щракнете върху Мрежова
конфигурация
и следвайте инструкциите за сдвояване с компютъра.

4

Когато сдвояването приключи, извадете USB кабела от двете устройства.

Инструкциите по-горе са валидни само ако на компютъра е инсталиран Windows

®

7 и

компютърът е свързан с Wi-Fi

®

точка за достъп чрез мрежов кабел.

Свързване на сдвоени устройства безжично в режим за прехвърляне на
мултимедия

1

Уверете се, че режимът за прехвърляне на мултимедия е разрешен на телефона. Този

режим обикновено е разрешен по подразбиране.

2

В Начален екран натиснете .

3

Открийте и натиснете Настройки > Xperia™ > Възможност за свързване.

4

Натиснете сдвоеното устройство, с което искате да се свържете, в Надеждни
устройства
.

5

Натиснете Свържи.

Уверете се, че функцията за Wi-Fi

®

на телефона е включена.

94

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Прекъсване на връзката на безжично сдвоено устройство в режим за
прехвърляне на мултимедия

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Xperia™ > Възможност за свързване.

3

Натиснете сдвоеното устройство, с което искате да прекъснете връзката, в Надеждни
устройства
.

4

Натиснете Прекъсване на връзката.

Премахване на сдвояване с друго устройство

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Xperia™ > Възможност за свързване.

3

Натиснете сдвоеното устройство, което искате да премахнете.

4

Натиснете Забрави.

PC Companion

PC Companion е компютърно приложение, осигуряващо достъп до допълнителни функции и

услуги, които ви дават възможност да прехвърляте музика, видео или снимки към и от вашия

телефон. Можете също така да използвате PC Companion за актуализиране на телефона и

получаване на най-новите версии софтуер. Инсталационните файлове за PC Companion са

записани във вашия телефон и инсталацията се стартира от телефона, когато го свържете с

компютър с помощта на USB кабел.
Нуждаете се от компютър с една от следните операционни системи, за да използвате

приложението PC Companion:

Microsoft® Windows® 7

Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 или по-късна версия)

Стартиране на PC Companion

1

Уверете се, че на компютъра е инсталиран PC Companion.

2

Отворете приложението PC Companion на компютъра, след което щракнете върху Старт,

за да отворите една от функциите, която искате да използвате.

Media Go™

Компютърното приложение Media Go™ ви помага при прехвърлянето и управлението на

мултимедийно съдържание в телефона и в компютъра. Можете да инсталирате и да получите

достъп до Media Go™ от приложението PC Companion.
Приложението Media Go™ се поддържа от следните операционни системи:

Microsoft® Windows® 7

Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 или по-нова версия

Прехвърляне на съдържание чрез приложението Media Go™

1

Свържете телефона с компютър чрез поддържан USB кабел.

2

Телефон: В лентата на състоянието ще се появи Вътрешната памет е
свързана
.

3

Компютър: Първо отворете приложението PC Companion на компютъра. В

PC Companion щракнете върху Media Go, за да се стартира приложението Media Go™.

Понякога може да се наложи да изчакате Media Go™ да се инсталира.

4

С помощта на Media Go™ плъзгайте и пускайте файлове между компютъра и телефона.