Sony Xperia E - За синхронизиране на данни на телефона

background image

За синхронизиране на данни на телефона

Можете да синхронизирате контакти, имейли, събития в календара и друга информация чрез

телефона от няколко акаунта за имейл, услуги за синхронизиране и други видове акаунти в

зависимост от инсталираните на телефона приложения. Синхронизирането на информацията в

телефона с други източници на информация е лесен и практичен начин да поддържате данните

актуални.
Можете:

да получите достъп до вашите контакти в Gmail™, Google Calendar™, Google™, показалците на

Google™ Chrome™ и другите услуги на Google, които използвате.

да получите достъп до приложенията си за служебна поща, контакти и календар.

да получите достъп до контактите, календара, албумите от Facebook™ и другите услуги, които

използвате.