Sony Xperia E - Синхронизиране на служебната поща, календара и контактите

background image

Синхронизиране на служебната поща, календара и
контактите

Осъществявайте достъп до съобщенията в служебната си поща, ангажиментите в календара и

контактите директно от телефона. Разглеждайте и управлявайте тази информация също толкова

лесно, както от компютър. След конфигурирането ще можете да намерите тази информация в

приложенията Имейл, Календар и Контакти.

За да използвате описаните по-горе функции, служебната ви информация трябва да се
съхранява на сървър с Microsoft® Exchange.

Настройка на служебен имейл, календар и контакти на телефона

1

В Начален екран натиснете .

2

Натиснете Настройки > Профили и синхрониз..

3

Уверете се, че синхронизацията е включена, така че данните ви да се синхронизират

автоматично на зададения от вас интервал на синхронизиране.

4

Натиснете Добавяне на акаунт > Корпоративен.

5

Въведете служебния си имейл адрес и парола.

6

Натиснете Напред. Телефонът ви започва да извлича информация за акаунта. Ако

възникне грешка, свържете се с администратора на служебната мрежа за повече

информация, като например името на домейна и адреса на сървъра на Exchange.

7

Натиснете OK, за да позволите на служебния сървър да управлява телефона ви.

8

Изберете кои данни искате да се синхронизират с телефона, като елементи в контактите и

календара.

9

При желание активирайте администратора на устройства, за да разрешите на служебния

сървър да управлява определени функции за защита на телефона. Например, позволете

на служебния сървър да задава правила за парола и шифроване на паметта.

10

Когато настройката е готова, можете да въведете име за служебния акаунт, така че да

може лесно да се идентифицира.

Редактиране на конфигурацията на служебната поща, календара и контактите

1

В Начален екран натиснете .

2

Натиснете Настройки > Профили и синхрониз. и изберете своя служебен акаунт.

3

Натиснете Настройки на акаунта, след което натиснете служебния акаунт, който

искате да редактирате.

4

Променете желаните настройки.

Задаване на интервал за синхронизиране за служебен акаунт

1

В Начален екран натиснете .

2

Натиснете Настройки > Профили и синхрониз. и изберете своя служебен акаунт.

3

Натиснете Настройки на акаунта, след което натиснете служебния акаунт, за който

искате да зададете ниво на синхронизация.

4

Натиснете Честота на проверка за имейли и изберете опция за интервал.

Изтриване на служебен акаунт от телефона

1

В Начален екран натиснете .

2

Докоснете Настройки > Профили и синхрониз., след което докоснете служебния

акаунт.

3

Натиснете

, а след това Премахване на акаунта.

4

За потвърждение натиснете отново Премахване на акаунта.