Sony Xperia E - Синхронизиране с помощта на SyncML™‎

background image

Синхронизиране с помощта на SyncML™

Синхронизирайте съдържанието на телефона с Интернет сървър чрез SyncML™. Преглеждайте и

управлявайте контактите, календара и показалците от телефона си със същата лекота, както от

компютър.

Настройка на акаунт в SyncML™ на телефона

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Профили и синхрониз..

3

Уверете се, че синхронизацията е включена, така че данните ви да се синхронизират

автоматично на зададения от вас интервал.

4

Натиснете Добавяне на акаунт > SyncML.

5

Натиснете полетата за акаунт, адреса на сървъра, потребителското име и парола, след

което въведете необходимата информация.

6

Натиснете Интервал на синхр. и изберете колко често искате телефонът да се

синхронизира автоматично.

7

Натиснете елемент, който искате да синхронизирате, като например контактите. След това

въведете адреса на сървъра, потребителското име и паролата. Повторете тази стъпка за

всеки елемент, който искате да синхронизирате.

8

Когато сте готови, натиснете Готово.

Свържете се с доставчика на услугата SyncML™ за допълнителна информация относно
настройките на акаунта ви.

Ръчно синхронизиране с акаунта ви в SyncML™

1

В Начален екран натиснете .

2

Натиснете Настройки > Профили и синхрониз..

3

Натиснете акаунта в SyncML™, който искате да синхронизирате.

4

Натиснете

, а след това Синхронизиране сега.

99

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Избор на интервал на синхронизиране

1

В Начален екран натиснете .

2

Натиснете Настройки > Профили и синхрониз., след което натиснете вашия

акаунт в SyncML™.

3

Натиснете Настройки на акаунта.

4

Натиснете Интервал на синхр. и изберете опция за интервал.

Премахване на акаунт в SyncML™ от телефона

1

В Начален екран натиснете .

2

Натиснете Настройки > Профили и синхрониз., след което натиснете вашия

акаунт в SyncML™.

3

Натиснете

, а след това Премахване на акаунта.

4

За потвърждение натиснете отново Премахване на акаунта.

100

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.