Sony Xperia E - Синхронизиране с Facebook™‎

background image

Синхронизиране с Facebook™

Съществуват два начина да използвате Facebook™ на устройството си. Можете да използвате

стандартното приложение на Facebook за достъп до вашия акаунт във Facebook, или да

синхронизирате акаунта си във Facebook с устройството и да споделяте съдържание между

Facebook™ и много други приложения. Например, можете да споделяте музика в приложението

"WALKMAN" на вашето устройство чрез Facebook. За да синхронизирате устройството си с

Facebook, е необходимо първо да създадете акаунт "Xperia™ с Facebook. Това е решение,

разработено от Sony с цел улесняване на интеграцията.

98

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Конфигуриране на акаунт за интеграция с Facebook™ на телефона

1

В Начален екран докоснете .

2

Докоснете Настройки > Профили и синхрониз..

3

Уверете се, че синхронизацията е включена, така че приложенията да могат автоматично

да синхронизират данните.

4

Докоснете Добавяне на акаунт > Интегриране на Facebook в Xperia™.

5

Следвайте указанията на екрана, за да създадете акаунт за интеграция с Facebook™ или

влезте в него, ако вече имате такъв.

Можете също така да конфигурирате акаунт за интеграция с Facebook™ на телефона,
като поставите отметка в квадратчето Интегриране на Facebook в Настройки >
Xperia™ > Интегриране на Facebook в Xperia™.

Ръчно синхронизиране с акаунта за интеграция с Facebook™

1

В Начален екран докоснете .

2

Докоснете Настройки > Профили и синхрониз..

3

Докоснете акаунта във Интегриране на Facebook в Xperia™.

4

Натиснете

, след което докоснете Синхронизиране сега.

Премахване на акаунт за интеграция с Facebook™ от телефона

Когато премахвате акаунт за интеграция с Facebook™ от телефона, свързаният с него
онлайн акаунт във Facebook не се изтрива и ще можете да влизате в него от компютър.

1

В Начален екран докоснете .

2

Докоснете Настройки > Профили и синхрониз..

3

Докоснете акаунта във Интегриране на Facebook в Xperia™.

4

Натиснете

, след което докоснете Премахване на акаунта.

5

За потвърждение докоснете отново Премахване на акаунта.