Sony Xperia E - Синхронизиране с Google™‎

background image

Синхронизиране с Google™

Синхронизирайте телефона си с контактите от Gmail™, Google Calendar™, Google™, отметките на

Google™ Chrome и данните от други услуги на Google, които виждате. Преглеждайте и

управлявайте контактите от телефона си със същата лекота, както от компютър.
След синхронизирането можете да намерите Gmail™ в приложението Gmail™; Google Calendar™

в приложението за календар; контактите от Google™ в приложението за контакти; както и други

данни в съответните приложения на Google, които сте инсталирали.

Настройване на Google™ акаунт в телефона ви за автоматично синхронизиране

1

От Начален екран докоснете .

2

Докоснете Настройки > Профили и синхрониз..

3

Уверете се, че синхронизирането е включено, така че приложенията да могат автоматично

да синхронизират данни.

4

Докоснете Добавяне на акаунт > Google.

5

Следвайте съветника за регистрация, за да създадете акаунт в Google™, или влезте в

акаунта си, ако вече имате такъв.

6

Докоснете Напред.

7

Докоснете току що създадения акаунт в Google™, след което докоснете елементите, които

искате да синхронизирате.

Ръчно синхронизиране с вашия акаунт в Google™

1

От Начален екран докоснете .

2

Докоснете Настройки > Профили и синхрониз..

3

Докоснете акаунта в Google™, който искате да синхронизирате.

4

Натиснете

, след което докоснете Синхронизиране сега.

Синхронизиране на браузъра с Google™ Chrome

1

В Начален екран натиснете .

2

Натиснете Настройки > Профили и синхрониз..

3

Натиснете акаунта в Google™, след което поставете отметка в съответното квадратче, за

да синхронизирате браузъра.

Изтриване на акаунт в Google™ от телефона

1

В Начален екран натиснете .

2

Натиснете Настройки > Профили и синхрониз..

3

Докоснете Google™ акаунта, който искате да премахнете от списъка с акаунти.

4

Натиснете

, а след това Премахване на акаунта.

5

За потвърждение натиснете отново Премахване на акаунта.

97

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.