Sony Xperia E - Съдържание

background image

Съдържание

Xperia™ E Ръководство на потребителя...............................6
Първи стъпки..............................................................................7

Какво представлява Android™?..............................................................................7
Общ преглед на телефона......................................................................................7
Сглобяване...............................................................................................................9
Включване и изключване на телефона................................................................11
Заключване на екрана...........................................................................................11
Интерактивна настройка........................................................................................12
Акаунти и услуги.....................................................................................................12

Запознаване с телефона.........................................................13

Използване на клавишите.....................................................................................13
Батерия...................................................................................................................13
Използване на сензорния екран...........................................................................15
Начален екран........................................................................................................17
Заснемане на екрана (скрийншот)........................................................................20
Осъществяване на достъп и използване на приложения...................................20
Състояние и уведомления.....................................................................................22
Меню за настройки на телефона..........................................................................23
Въвеждане на текст...............................................................................................24
Персонализиране на телефона............................................................................28
Памет......................................................................................................................31
Използване на слушалки с телефона...................................................................31
Настройки за интернет и съобщения....................................................................32
Контрол върху използването на данни.................................................................32
Настройки на мобилната мрежа...........................................................................33

Google Play™.............................................................................35

Първи стъпки с Google Play™...............................................................................35
Изтегляне от Google Play™...................................................................................35
Изчистване на данните от приложение................................................................35
Разрешения............................................................................................................36
Инсталиране на приложения, които не са изтеглени от Google Play™ ............36

Повикване..................................................................................37

Спешни повиквания...............................................................................................37
Обработка на повиквания......................................................................................37
Гласова поща..........................................................................................................38
Разговори с няколко души.....................................................................................39
Конферентни разговори.........................................................................................39
Настройки на повикванията...................................................................................40

2

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Контакти.....................................................................................42

За Контакти.............................................................................................................42
Прехвърляне на контактите в новия телефон.....................................................42
Управление на контактите.....................................................................................44
Общуване с контактите ви.....................................................................................46
Споделяне на своите контакти..............................................................................46
Създаване на резервно копие на контактите.......................................................47

Съобщения................................................................................48

Използване на текстови и мултимедийни съобщения........................................48
Опции за текстови и мултимедийни съобщения.................................................49
Google Talk™ .........................................................................................................49

Имейл..........................................................................................51

Първи стъпки с електронната поща......................................................................51
Използване на електронна поща..........................................................................52

приложение "WALKMAN"........................................................56

За музиката.............................................................................................................56
Копиране на мултимедийни файлове в картата с памет....................................56
Използване на плейъра WALKMAN......................................................................57
Откриване на свързано аудио съдържание.........................................................58
Използване на Моята музика за организиране на вашите записи ....................58
Списъци за изпълнение.........................................................................................60
Приспособление WALKMAN плейър....................................................................61
Защита на слуха ви................................................................................................61
TrackID технология.................................................................................................61
Услугата PlayNow™...............................................................................................62

FM радио....................................................................................64

За FM радио............................................................................................................64
Използване на предпочитаните радиоканали.....................................................65
Настройки на звука.................................................................................................65
Идентифициране на записи по радио чрез TrackID™.........................................65

Камера........................................................................................67

За камерата............................................................................................................67
Правене на снимки с фотоапарат.........................................................................68
Добавяне на географската позиция към снимките..............................................68
Настройки на фотоапарата...................................................................................69
Запис на видео.......................................................................................................70
Настройки на видеокамерата................................................................................71

"Албум"......................................................................................74

Разглеждане на снимки и видеоклипове в Албум...............................................74
Разглеждане на снимки и видеоклипове, записани в телефона........................74
Разглеждане на снимките ви върху карта............................................................78
Разглеждане на вашите онлайн албуми..............................................................80

3

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Филми.........................................................................................82

За "Филми"..............................................................................................................82
Използване на "Филми".........................................................................................82

Уеб браузър...............................................................................83

За уеб браузъра.....................................................................................................83
Търсене в интернет................................................................................................83
Навигация в уеб страници.....................................................................................84
Управление на показалците..................................................................................85
Управление на текст и изображения....................................................................86
Отваряне на много прозорци................................................................................86
Изтегляне от интернет...........................................................................................87
Настройки на браузъра..........................................................................................87

Свързване..................................................................................89

Свързване към безжични мрежи...........................................................................89
Безжична технология Bluetooth™.........................................................................91
Свързване на телефона с компютър....................................................................93
Сканиране на баркодове с приложението NeoReader™....................................95

Синхронизиране на данни на телефона...............................97

За синхронизиране на данни на телефона..........................................................97
Синхронизиране с Google™..................................................................................97
Синхронизиране на служебната поща, календара и контактите........................98
Синхронизиране с Facebook™..............................................................................98
Синхронизиране с помощта на SyncML™............................................................99

Карти и местоположения......................................................101

Услуги за установяване на местонахождението...............................................101
Използване на GPS..............................................................................................101
Google Maps™......................................................................................................101
Използване на Google Maps™ за получаване на упътване за придвижване..102

Календар и будилник.............................................................103

Календар...............................................................................................................103
Будилник...............................................................................................................103

Поддръжка и ремонт..............................................................106

Актуализиране на телефона...............................................................................106
Заключване и защита на телефона....................................................................107
Намиране на устройството..................................................................................109
Приложение "Помощ"..........................................................................................110
Рециклиране на телефона..................................................................................110

Препратка.................................................................................111

Кратък преглед на настройките на телефона....................................................111
Общ преглед на иконите за статус и известие..................................................112
Общ преглед на приложенията...........................................................................113

4

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Важна информация................................................................115

Листовка с важна информация...........................................................................115
Ограничения на услуги и функции......................................................................115
Правна информация............................................................................................115

5

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.