Sony Xperia E - Опции за текстови и мултимедийни съобщения

background image

Опции за текстови и мултимедийни съобщения

Преглед и редактиране на настройките за известяване за съобщения

1

От Начален екран натиснете , след което натиснете Съобщения.

2

Натиснете

.

3

За да прегледате и редактирате настройките си, натиснете Настройки, изберете SIM

карта, след което задайте желаните настройки.

Промяна на настройките на отчета за доставяне на изходящи съобщения

1

От Начален екран докоснете , след което докоснете Съобщения.

2

Натиснете

.

3

Докоснете Настройки, след което докоснете SIM карта.

4

Докоснете Отчет за доставяне, за да активирате или деактивирате отчета за

доставяне.

Преглед на записани на SIM картата съобщения

1

От Начален екран натиснете , след което натиснете Съобщения.

2

Натиснете

, а след това натиснете Настройки.

3

Натиснете дадена SIM карта > SIM съобщения.