Sony Xperia E - Изтегляне от интернет

background image

Изтегляне от интернет

Може да изтегляте приложения и съдържание, когато търсите в интернет с уеб браузъра на

телефона. Обикновено трябва да стартирате връзка за изтегляне за желания файл и след това

изтеглянето се стартира автоматично.

Показване на изтеглените файлове

1

Уверете се, че сте поставили картата с памет в телефона, преди да почнете да

преглеждате изтеглените преди това файлове ( в картата).

2

В Начален екран натиснете .

3

Открийте и докоснете Изтегляния.

Отмяна на текущо изтегляне

1

Когато телефонът ви започне да изтегля файл, изтеглете надолу лентата на състоянието и

докоснете файла, който изтегляте.

2

Поставете отметка в квадратчето до файла за изтегляне, който искате да отмените.

3

Докоснете .